Der kan være flere årsager til at få lavet en tilbygning. Måske er familien blevet større, og der er brug for flere værelser? Eller måske der bare trænger til mere luft i huset, hvorfor en tilbygning også kan være en god investering. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på, når du ønsker at bygge til. Eksempelvis må den samlede bebyggelsesprocent på din grund maksimalt udgøre 30%. På en 1000 kvadratmeter grund er det derfor tilladt at bygge på 300 kvadratmeter. Dette er et relevant mål, da du kan risikere at skulle nedrive bygninger igen, hvis du overskrider bebyggelsesprocenten.

Sådan kommer du i gang

Det første, du skal gøre, når du ønsker en ny tilbygning, er, at kontakte kommunen. Her skal du nemlig indhente en byggetilladelse, også selvom du ikke overskrider de 30% bebyggelse på grunden. Det kan tage op til næsten et halvt år at få et svar på din byggetilladelse, så det er en god idé at søge lang tid før, selve byggeriet går i gang.

Når du har din byggetilladelse, skal du have fat i en rådgiver. Dette kan enten være en arkitekt, bygningskonstruktør eller lignende, der kan hjælpe dig med plantegninger, så du ikke famler i blinde. Det er også en styrke at have en rådgiver på hånden ved anden godkendelse fra kommunen, hvor alle plantegninger og lignende skal godkendes igen.

Gør det selv eller anvend fagfolk

Der kan være forskellige grunde til, om du ønsker enten den ene eller anden mulighed i forbindelse med dit nye tilbygningsprojekt, men hvis der er tale om mere avancerede konstruktioner, så kan det være en rigtig god idé, hvis du hyrer fagfolk til dette. Jo mindre du kan klare selv, desto dyrere bliver det dog også. Uanset hvad, får du formentlig brug for en slags lån i banken, hvor det er vigtigt, at du sætter lånebeløbet til 10% over det forventede beløb. Det skyldes, at der under forløbet kan opstå uventede ændringer, der øger projektets samlede pris.

Hvem skal have ansvaret?

I løbet af dit projekt, skal du på et eller andet tidspunkt tage stilling til, hvor meget du selv vil have med noget at gøre. Hvis du vælger et såkaldt fagenterprise projekt, så er det dig selv, der skal stå for al koordinering og tage kontakt til alle de enkelte håndværkere. Dette kan være en hård opgave, og du skal være sikker på, at du har modet på dette. Alternativt kan du vælge en hovedentreprise opgave. Her hyrer du kun én entreprenør, der har ansvaret for hele byggeriet. Alle underleverandører og lignende går derfor gennem den entreprenør, du har hyret.

Den sidste metode er totalentreprise. Denne er ligesom hovedentreprise med den undtagelse, at du ikke længere har din egen uafhængige rådgiver. Ved totalentreprise kommer rådgiveren fra den entreprenør, du har hyret, og du kan derfor risikere at ende i en situation, hvor du får noget rådgivning, der er til entreprenørens fordel og ikke din. Den mest populære måde er derfor en hovedentreprise, hvor du kan planlægge din tilbygning  uafhængigt af entreprenøren, inden du bestiller arbejdet.