Det nemmeste måde at finde den billigste bilforsikring, er ved at bruge en prissammenligningstjeneste på nettet. Man kan også shoppe rundt og kigge på forskellige selskaber selv, men når man har muligheden for at bruge en sammenligningstjeneste, bør man gøre det, da det er klart det nemmeste. Det er også en mulighed at få en billig forsikring ved det bilfirma, som man har købt eller leaset sin bil ved. De har ofte nogle fordelagtige aftaler med forsikringsselskaberne.

Der er dog nogle ting, som man skal vide, når man skal finde den billigste bilforsikring. Ifølge loven skal alle bilejere have en ansvarsforsikring, hvor det derimod er frivilligt om man vil have en kaskoforsikring. Når du skal finde frem til den billigste forsikring gennem en sammenligningstjeneste, skal du give forskellige oplysninger. Det er oplysninger om bilen, dig og din skadeshistorik.

Guide til en billig ansvarsforsikring

Hvis du vil have den billigste bilforsikring, skal du nøjes med den lovpligtige ansvarsforsikring. Helt generelt, dækker denne forsikring alle skader, som du forvolder på andre bilister, personer og bygninger. Hvis du er involveret i et trafikuheld, hvor du forvolder skade på andre, vil din ansvarsforsikring gå ind og dække. Den typiske ansvarsforsikring dækker op til 105 millioner ved personer og op til 21 millioner ved tingskader. Hvis du f.eks. køre ind i en bygning, vil din ansvarsforsikring dække de skader. Du skal altså ikke selv betale erstatning. Det eneste du skal betale, er den selvrisiko, som du har tegnet. Jo lavere selvrisiko, jo højere bliver den årlige forsikringspræmie. Hvis du har en god skadeshistorik og en god økonomi, kan det godt svare sig at lave en høj selvrisiko.

Du kan sagtens få en billig ansvarsforsikring. Din skadeshistorik er noget der betyder meget for hvor høj forsikringen bliver. Hvis du har kørt uden en skade i mange år, kan du ende med at blive elitebilist. Elitebilister får en langt billigere ansvarsforsikring end andre bilister. Hvis du installerer noget sikkerhedsudstyr i din bil, kan ansvarsforsikring også blive billigere. En helt enkelt ting som at have bilen stående i en aflåst garage, kan også gøre forsikringspræmien mindre, da der dermed er en lavere risiko for at bilen bliver stjålet.

Hvornår har du brug for forsikringen

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, som dækker en række af forskellige situationer. Først og fremmest dækker denne forsikring alle skader som du forvolder andre. Det kan f.eks. være i forbindelse med trafikuheld hvor du forvolder skade på andre personer og ting. En ansvarsforsikring dækker ikke de skader du forvolder på dig selv og din bil i forbindelse med trafikulykker. Her skal du have en kaskoforsikring, som ikke er lovpligtig, men god at have.

Kaskoforsikringen giver dig erstatning ved alle skader på dig og din bil, herunder både dem du selv laver og dem andre laver. Hvis du er involveret i en ulykke, hvor en anden bil forvolder dig og din bil skade, vil kaskoforsikringen dække det. I disse tilfælde vil den anden persons ansvarsforsikring dog også gå ind at dække, så i sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt med en kaskoforsikring. Kaskoforsikringen er først og fremmest god, hvis man har tendens til at køre galt og skade sin egen bil. Kaskoforsikringen dækker skader som følge af kollision, brand, tyveri, nedstyrtede genstande såsom grene, hærværk, glasskader og redning i udlandet. Hvis man har en dyr bil og en dårlig skadeshistorik, kan det være en fordel at tegne en kaskoforsikring. Hvis man derimod har en gammel og billig bil, kan det ofte ikke svare sig at tegne en kaskoforsikring, da den ikke vil være værd at reparere efter skader.